В цій категорії розміщуються матеріали, пов’язані з методичним та методологічним забезпеченням освітнього процесу на кафедрі міжнародного права та міжнародних відносин

Мета курсу - дати викладачам кафедри інструменти для розробки навчально-методичного комплексу з викладання навчальної дисципліни "Міжнародне право" (а на її основі - й інших навчальних дисциплін кафедри) в умовах зміни умов освітнього процесу.